top of page

artworks: roozbeh nafisi

NAFISI_MG_4356.jpg
RoozbehNafisi_DorisLang.jpg

collaboration: doris lang

Nafisi_Lang_2015.jpg

collaboration: doris lang

NAFISI_MG_4491.jpg
NAFISI_MG_4304.jpg
NAFISI_MG_4340.jpg
NAFISI_MG_4329.jpg
NAFISI_MG_4458.jpg
roozbeh_kunst_feb2020_krizBD.jpg
NAFISI_MG_4518.jpg
NAFISI_MG_4280.jpg
NAFISI_MG_4298.jpg
NAFISI_MG_4556.jpg
NAFISI_MG_4282.jpg
NAFISI_MG_4385.jpg
NAFISI_MG_4367.jpg
Birth_NAFISI_MG_4559.jpg
NAFISI_MG_4398.jpg
roozbehKUNST_2020yasharBD.jpg
NAFISI_MG_4410.jpg

collaboration: barbara romankiewicz

NAFISI_MG_4416.jpg

collaboration: barbara romankiewicz

NAFISI_MG_4433.jpg

collaboration: barbara romankiewicz

NAFISI_MG_4452.jpg
NAFISI_MG_4531.jpg
NAFISI_MG_4324.jpg

collaboration: jabbar nafisi

NAFISI_MG_4553.jpg
postcard_10_roozbeh.jpg
postcard_7_roozbeh.jpg
NAFISI_MG_4470.jpg
_MG_4576.jpg
NAFISI_MG_4288.tif
segaah_art_roozbeh_2019dec22wien_doris.j

collaboration: doris lang

roozbeh_painting_dec2020wien.jpg
roozbeh_lake.png
roozbeh_may2021sacramento.png
nafisi_lang_2021-2022-catania.jpeg

collaboration: doris lang

postcard_20feb2022roozbeh.jpg
RoozbehNafisi_Eston_Postcard.jpg
RoozbehNafisi_Estonia2022.jpg
Lisboa_Jul2022_Nafisi_Lang.jpg

collaboration: doris lang

Lainz_RoozbehNafisi.png

collaboration: doris lang, ivaylo zlatev, ava

Nafisi_WANDLUNG.jpg
bottom of page